ชนิดของกล้องวงจรปิด

ชนิดกล้องวงจรปิดลักษณะการทำงานในแบบเฉพาะ

กล้องวงจรปิดด้านการทำงานของกล้องวงจรปิดในแบบที่ใช้ได้เฉพาะหรือการทำงานที่เหมาะสมกับลักษณะงานเช่นกล้องวงจรปิดที่ใช้สำหรับ ภายนอกอาคารกล้องวงจรปิดที่ใช้สำหรับภายในซึ่งกล้องวงจรปิดประเภทซ่อนโดยแต่ละตัว จะมีชนิดในการทำงานที่ไม่เหมือนกันหรือลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันดัง เช่นกล้องวงจรปิดลักษณะที่สำหรับภายนอกจะเป็นชนิดกล้องวงจรปิดที่เป็น ทรงกระบอกและลักษณะเฉพาะตัวของกล้องวงจรปิดลักษณะทรงกระบอกตัวกล้องวงจรปิด จะมีรูปแบบคล้ายกับกระบอกสามารถกันน้ำกันฝนทนแดดได้ซึ่งลักษณะภายนอกจะเหมาะ สมต่อการที่จะต้องเดินสายเพื่อที่สัญญาณจะเสถียรกว่าแบบ ไร้สายกล้องวงจรปิดแบบที่ใช้กับภายในคือกล้องวงจรปิดแบบโดมจะเหมาะสมการเลือกใช้ที่เป็นภาย ในเพราะโดมไม่สามารถกันน้ำกันฝนได้จึงจำเป็นต้องติดตั้งได้เฉพาะภายในซึ่ง โดมจะสวยงามกว่าการติดตั้งชนิดกระบอกและโดยปกติลูกค้าจะนิยมติดตั้งภายใน มากกว่าเพื่อด้านความสวยงามกลมกลืนกับบ้านหรือด้านมุมมองของกล้องก็เหมาะกับ การติดตั้งภายในกล้องวงจรปิดประเภทซ่อนคือกล้องวงจรปิดที่มีรูปทรงเล็ก กะทัดรัดเหมาะกับการติดตั้งบริเวณบ้านหรือนอกบ้านบริเวณโรงรถส่วนภายในบ้าน การติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบซ่อนนั้นก็จะติดตั้งกับฝาผนังหรือห้องที่มีสิ่ง ของมีค่าที่กว่าจะสูญหายหรือไม่ต้องการให้รู้จึงเหมาะสมกับที่จะติดตั้ง กล้องวงจรปิดแบบซ่อน